Formulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan
Dytah
IJmeerstraat 44
8226 JS Lelystad
Dytah.klantenservice@gmail.com
06-44415889

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                      — Bestelnummer :


—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):


— Naam/Namen consument(en)


— Adres consument(en) :


— IBAN Rekeningnummer:— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
— Datum(DD-MM-YYYY):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.